0598-42 18 16

Hoofdweg 83, 9621 AD SLOCHTEREN

Manuele therapie


Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.


Klachten in de wervelkolom of ledematen kunnen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.


Specialist in diagnostiek:


Door de specialistische opleiding (4 of 5 jaar volgend op fysiotherapie) heeft de manueel therapeut veel kennis van klachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat, kennis van wetenschappelijk onderzoek en heeft hij/zij geleerd klinisch te redeneren, gericht op het stellen van een juiste diagnose. Ook bij meervoudige problematiek als er meerdere (onbegrepen) klachtenbeelden bestaan wordt een volledig lichaamsonderzoek verricht waarna een diagnose op maat wordt opgesteld. (Ook voor second opinion)

Doelstelling is dan ook het helder en zeer gedetailleerd in beeld brengen van problemen op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat, het traceren van eventuele neurologische factoren met als doel het instellen van een zeer gerichte behandeling.

Wat is manuele therapie?


De beweeglijkheid van de wervelkolom (te weinig of juist teveel) wordt gezien als de bron van vele klachten die zich ook elders in het lichaam kunnen manifesteren.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren. De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Vaak wordt de behandeling aangevuld met massage en/of fysische technieken (ontspanning door gebruik van apparatuur)

De effecten zijn vaak direct merkbaar, u ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.

Dit is het moment dat er gekeken kan worden naar hoe de oorzaak van de functiestoornis kan worden aangepakt. Is er sprake van een verkeerd houdings- en bewegingsgedrag? Is de belasting in het dagelijks leven goed afgesteld op wat het lichaam aankan? Kan het lichaam sterker gemaakt worden op het specifieke punt waar het tekort schiet? Wat is wel, en wat is niet goed voor uw lichaam? Heeft u de juiste sport(en) gekozen? Of beweegt u over het algemeen weinig? Wat voor sport en/of beweging zou bij u passen? Op al deze vragen zal de therapeut samen met u een antwoord gaan zoeken tijdens de behandeling. Uw manueel therapeut adviseert, coacht en begeleid u naar een leven waarbij uzelf uw klachten kunt beheersen en voorkomen. Het behandelprogramma van de manueel therapie dan ook uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.


Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?


Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan:


     - Kinder Manuele Therapie bij HCFS (voorheen KISS/KIDD)
     - recidiverende sportblessures bij kinderen/jongeren
     - migraine / hoofdpijn ook bij kinderen
     - bekkenklachten
     - bekkenklachten bij zwangerschap
     - epicondylitis
     - KANS ( klachten arm, nek en schouder, voorheen RSI )
     - manueel therapeutisch consult / second opinion
     - Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib en borstpijn
     - Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
     - Bepaalde vormen van duizeligheid
     - Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
     - Heupklachten

 

De manueel therapeut zal deze klachten plaatsen binnen de context van het gehele bewegingsapparaat en kan daardoor een zeer effectieve behandeling inzetten. Het voordeel van manuele therapie is kortere behandeltrajecten door gedegen onderzoek en causale therapie.

Zonodig kan de patiënt aansluitend onder begeleiding gaan trainen om reserves op te bouwen zodat u meer belasting aankunt en de klacht niet onuitgenodigd terugkomt als uw dagelijkse belasting (ineens) toeneemt. (Medische Trainings Therapie).Opleiding:


De manueel therapeuten die werkzaam zijn bij FMT de Woldstreek hebben na hun opleiding voor fysiotherapie een opleiding van 4 tot 6 jaar voor manuele therapie gevolgd. Daarmee hebben zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door de gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij/zij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen. De manueeltherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van verbijzonderde fysiotherapeuten van het KNGF.HCFS (voorheen KISS/KIDD-syndroom):

Kopgewrichten Invloed bij Symmetrie Storingen. Dit is een beeld bij zuigelingen dat ontstaat na bv. een kunstverlossing of een zeer snelle bevalling. Ook kan het ontstaan na een val of na het stoten van het hoofdje. Het gaat om een blokkade of verschuiving van de bovenste nekwervels. De baby vertoont een asymmetrische voorkeurshouding als de storing zich aan één kant voordoet. De baby neigt tot overmatig strekken en vaak ook overmatig huilen als de storing zich aan beide zijden voordoet.

KIDD-syndroom: Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. Dit is een beeld dat op dezelfde manier ontstaat als het KISS-syndroom, alleen nu bij wat oudere kinderen (> 2 jaar). Het is dus eigenlijk een niet behandeld KISS-syndroom. Het kind heeft vaak te kampen met concentratiestoornissen, hoofdpijnklachten, slaapproblemen en slechte coördinatie.

Binnen FMT De Woldstreek heeft Meinie van der Stoel reeds sinds 1992 ervaring met het behandelen van deze kinderen, in de leeftijd van zes weken tot achttien jaar. Steeds meer wordt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van een functiebeperking van de bovenste nekwervels. Vaak kan volstaan worden met slechts drie behandelingen. De behandeling van het KISS- en KIDD-syndroom gaat in samenwerking met een kinderfysiotherapeut. Ook is er regelmatig overleg met een kinderarts, een huisarts of een C.B. arts. Meinie van der Stoel staat als manueel therapeut geregistreerd bij de NVMT en als KISS-therapeut bij de EWMM.


© F.M.T. de Woldstreek, 2019.

Top